Структурни промени в управлението на федерацията по конен спорт

снимка: horsesportbg.org

Делегати от 62 клуба по конен спорт, членуващи в Българска федерация конен спорт (БФКС) се събраха на Общо отчетно-изборно събрание, провело се в хотел "Санкт Петербург" в Пловдив вчера.

 

Събранието бе стратегическо по своята значимост поради изборния си характер и приетите структурни промени в ключовите позиции на федерацията, а именно председател, генерален секретар и управителен съвет.

 

Поради изтекъл мандат Георги Гергов се оттегли от позицията председател на БФКС и получи почетен плакет за цялостния си принос за развитието на конния спорт в страната от д-р Крум Рашков, който от своя страна се оттегли от позицията генерален секретар след 31 години професионална изява.

 

"Събранието има за цел да постави перспективите пред конния спорт в следващите години, а новото младо поколение, което ще бъде в ръководните органи ще има решаващата задача да изведе спорта на пътищата, които ще бъдат още по-успешни", каза д-р Рашков при откриването на събитието.

 

С пълно единодушие за председател на БФКС бе избран Тодор Гергов, който преди избора бе част от управителния съвет на федерацията.

 

"Част съм от фамилия, която вече 19 години инвестира в конния спорт и преживява всички радости и разочарования в него. Следващите 4 години ще бъдем носители на промяната, която инициираме днес, така че трябва ясно да си даваме сметка за индивидуалната, а не масова отговорност, която носим", бяха думите на Тодор Гергов към делегатите от клубовете по конен спорт.

 

Приемственост и надграждане на постигнатото с уважение към миналото бяха акцентите, изведени в стратегията на новия председател, който има представителни, подкрепящи и лобистки функции в управлението на федерацията.

 

След трикратен вот на делегатите от клубовете по конен спорт бе избран и новият генерален секретар на федерацията. Четирима бяха кандидатите за позицията, които представиха платформите си за развитието на конния спорт, а именно Светлозар Касчиев, Юрий Вълев, Теодор Шейтанов и Мария Тодоровска-Омари.

 

С таен вот преминал през балотаж и прегласуване, с 32 от гласовете на общо 59 клуба по конен спорт за генерален секретар бе избран Теодор Шейтанов (на снимката).

 

Шейтанов e магистър по международни икономически отношения и компютърна техника, а в конния спорт през последните години се наложи като водещ дизайнер на паркури с множество изяви във вътрешния и международен спортен календар.

 

Сред целите, които си поставя, са развитие на спорта чрез съвременни методики за обучение на коне, състезатели и треньори, подпомагането на състезатели с потенциал за успехи в международни спортни прояви, налагането на световните стандарти за хуманно отношение към конете, както и организирането на спортни събития на европейско ниво, които да бъдат достатъчно атрактивни както за публиката, така и за спонсорите и медиите.

 

Иновативни идеи за интернет базирано обучение, програма за развитие на млади таланти и международна подкрепа на инициативите бяха сред стратегически идеи, които отличиха кандидата.

 

"Усещането ми е за трудно спечелена битка и благодарност за цивилизования диалог по време на изборите. Ще се опитам да докажа, че изборът ви е бил правилен", бяха първите думи на бъдещия генерален секретар.

 

По време на Общото отчетно-изборно събрание бе избран и нов управителен съвет, както и членове на комисиите в четирите дисциплини - обездка, издръжливост, прескачане на препятствия и всестранна езда, както и на специализираните комисии към федерацията.

 

Новият управителен съвет взе в Пловдив и първото си стратегическо решение, а именно избора на д-р Крум Рашков за заместник председател на БФКС.