Държавата си иска обратно 2 милиона лева, потънали в офшорка покрай шахмата

В официално съобщение Спортно министерство нареди на Българската федерация по шахмат да върне до 7 дни сумата от 2 097 471 лева, че и 43 стотинки. Парите са отпуснати на организацията по времето на Силвио Данаилов за различни домакинство. Според хората на Красен Кралев не са изхарчени по предназначение.

Обвинението е повече от сериозно. В писмото се твърди, че сумата е преведена по сметка, която няма нищо общо с тази на Европейския шахматен съюз. Милионите са изчезнали в офшорна сметка с неясен собственик.

Не  е тайна, че Красен Кралев и Силивио Данаилов, мениджърът на Веско Топалов, са в открита война от доста месеци. Ако проверката на Инспектората към министерството е точна, работата си плаче за прокурор

Но ето целият текст черно на бяло:

"В периода 2011 – 2014г. Българската федерация по шахмат (БФШ) е заявила искане за осигуряване на средства от страна на Министерство на младежта и спорта (ММС) за заплащане на такси за провеждане на първенства и турнири към Европейския шахматен съюз (ЕШС).

Извършена е извънпланова проверка от Инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) към ММС, в хода на която са прегледани и анализирани документи и информация - констатации в доклад № ДИ1 СФ-18/16.02.2016г. в изпълнение на заповед №ФК-10-1239/02.11.2015г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, ведно с приложено към същия Писмо на Европейския шахматен съюз от 14.12.2015 г. и анекси, Арбитражно Решение, постановено от Спортния Арбитражен съд CAS 2016/A/4812 по дело на БФШ срещу ЕШС и други.

По време на проверката на БФШ от страна на Инспектората са констатирани нарушения на нормативни разпоредби.  В резултат на извършена извънпланова проверка от Инспектората по чл. 64а от ЗФВС към ММС за периода 2011-2014 година е констатирано, че осигурените средства от страна на Mинистерството за заплащане на такси за провеждане на първенства и турнири в размер на 2 097 461,43 лв., не са разходвани по предназначение.

Една част от проведените турнири не са били включени в официалния календар на ЕШС и спортната федерация не е начислявала и събирала такси за домакинство и други, съгласно Правилата на ЕШС.

Отчетените от страна на БФШ суми за разходваните финансови средства не са въз основа на първични счетоводни документи, съгласно Закона за счетоводството.

От страна на АДФИ и Инспектората е констатирано, че описаните суми в размер на 2 097 461, 43 лв. за периода 2011 – 2014 година са преведени по банкова сметка, която не е официалната сметка на ЕШС.

Парите са преведени по сметката на компания с неясен собственик със същото наименование, а именно European Chess Union, регистрирана на адрес: 16192 Coastal Highway, Lewes Delaware, USA, а сметката по която са преведени парите е открита в АБАНКА – Любляна, Словения.

Официалното седалище по това време на ЕШС е в Хюнеберг Зее, Швейцария, с операционен офис в Белград, Сърбия, на улица „Масарикова“ №5/19, 11 000 Белград, Сърбия, като официалната сметка на ЕШС е открита в Bank Credit Suisse, Швейцария.

В резултат на заключенията на извършената проверка е предоставен на президента на БФШ 7-дневен срок, считано от 01.08.2017 г., за предприемане на действия по възстановяване на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходваната сума по банковата сметка на ММС".