Плуването излезе с позиция по казуса "Екатерина Аврамова"

Становище на Българска федерация плувни спортове относно смяната на гражданството на Екатерина Аврамова:

Българска федерация плувни спортове (БФПС) на 21 октомври 2014 година беше уведомена официално от Международната федерация по плувни спортове (ФИНА), че Екатерина Аврамова е получила състезателни права за Република Турция съобразно всички изисквания на правилника на ФИНА и може да участва с новото си гражданство, получено на 2 септември 2014 година на предстоящото световно първенство на 25-метров басейн в Доха, Катар.

По-рано - на 12 септември 2014 г., БФПС вече бе получила от ФИНА отрицателен отговор на запитването си дали във ФИНА има постъпила молба от Аврамова за смяна на гражданството. И тогава, и сега в БФПС все още няма регистрирано официално заявление от Аврамова, че желае занапред да се състезава за друга държава и че е направила постъпки да получи турско гражданство.

БФПС благодари на Екатерина Аврамова за постигнатото от нея с екипа на България и с трикольора на плувната шапка в редица големи първенства и й пожелава успех в новото предизвикателство.

Същевременно БФПС не е наясно как ФИНА изненадващо бързо е разрешила Аврамова занапред да се състезава за Република Турция без дори да уведоми БФПС за началото на процедурата и без да ни предостави документалните доказателства, на базата на които случаят е решен светкавично.

От Турската федерация по плувни спортове продължават да не отговарят на няколкото запитвания на БФПС по въпроса. От ФИНА се ограничиха само да потвърдят, че всичко е извършено по правилата без да предоставят на заинтересованата по казуса страна, а именно БФПС, на какво основание считат случаят за приключен.

Правилникът на ФИНА е категоричен, че когато един състезател иска да смени държавата, която представлява на международни състезания, трябва да е отговорил на няколко задължителни условия. Сред тях са: да е поне от 12 месеца гражданин на съответната страна, за която иска да се състезава занапред; най-малко 12 месеца да е състезател на клуб от държавата, за която иска занапред да се състезава и най-малко 6 месеца да е живял в страната, за която иска занапред да се състезава.

До 31 декември 2013 г. Аврамова беше картотекирана в лондонския си клуб Иилинг и в българския Олимпия (София), благодарение на което получаваше държавна подкрепа като спортист на олимпийска подготовка. За последно Аврамова се състезава за България на световното първенство през лятото на 2013 година в Барселона.

От месец февруари на 2014 година Аврамова отказа да сключи договор за финансиране на подготовката си с Министерството на младежта и спорта без да даде мотив за постъпката си.

БФПС няма да настоява за финансова компенсация от страна на Турската федерация по плувни спортове за състезателните права на Екатерина Аврамова, но ще настоява неотстъпчиво да получи пълна и обективна информация от ФИНА и от Турската федерация по плувни спортове на базата на какви документи толкова бързо е решен въпросът със състезателните права на Аврамова за Република Турция.

Българската спортна общественост трябва да бъде запозната как чрез липсата на информация БФПС въобще не е зачетена като страна в този казус първо от Екатерина Аврамова, после от Турската федерация по плувни спортове и накрая от ФИНА и как без в БФПС да са получени документи, доказващи придобиването на друго гражданство и изпълнението на клаузите от Правилника на ФИНА състезателните права на Екатерина Аврамова са предоставени на Република Турция.

Георги Аврамчев, председател на БФПС