Няма да има повече двойно финансиране на домакинства

снимка: ММС

Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова утвърди "Програма за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България".

С нея се цели оптимизирането на условията и реда при финансиране на домакинствата, както и създаването на ясна процедура и ефективност при финансирането на спортните организации.

С новата програма са регламентирани точно изискванията за финансиране от страна на държавата. Олимпийските и неолимпийските федерации могат да кандидатстват за помощ за провеждане на европейски и световни първенства, но само първите имат право да искат държавна подкрепа за световни и европейски купи и световни лиги, както и за турнири за спечелване на олимпийски квоти.

Федерациите ще трябва също да упоменат с какви собствени средства ще се включат в бюджета на надпреварата, да представят обща финансова план-сметка на разходите, както и документи за средствата, които ще получат за домакинството от международните централи, общините и спонсорите си.

По този начин ще се избегне двойното финансиране от няколко институции на дублиращи се дейности. За да получат финансиране, спортните организации не трябва да имат никакви задължения към държавата. Парите от ММС ще може да се харчат само за заплащане на такса към международната спортна федерация, провеждане на допинг контрол, медицинско обслужване, охрана на проявата, възнаграждения на съдийски състави, наем на спортни обекти и съоръжения и закупуване на оборудване, свързано със спецификата на спорта.

Централи, които са били домакини в предходните 2 г., ще получават до 50 процента от необходимите им средства за такси към световните федерации. Срокът за подаване на проекти за домакинства за състезания през 2015 г. е 30 декември 2014 г. Такъв документ се изготвя за пръв път, като до сега ММС финансираше домакинствата на спортните федерации по съществуващата Наредба номер 1.

Изпълнението на Програмата има за цел да повиши спортния престиж на страната ни и да създаде предпоставки за реклама на България в национален и международен план, да насърчава инвестициите в устойчива спортна инфраструктура и засилване влиянието на доброволческата дейност.

Друга цел на Програмата е популяризиране на спорта сред подрастващите и създаване на мотивация в децата и младите хора за участие в системна тренировъчна и състезателна дейност. Приоритет се отдава и на активната медийна политика, чрез която спортните активности да бъдат широко отразени в обществото.

Внимание се обръща също на подобряването на координацията и взаимодействието между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации.