Министерството одобри 29 проекта по "Научи да се плуваш"

снимка: Булфото

Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева одобри 29 проекта на спортни клубове от 12 населени места в страната, кандидатствали по програмата "Научи се да плуваш" на ММС за 2014 г.

Одобрените проекти ще бъдат финансирани от ММС със средства в размер общо на 355 000 лева. Планираният общ брой на децата на възраст 5 - 11 години, които ще се включат в програмата през тази година, е 3 438.

Заниманията ще се провеждат под ръководството на 88 спортни специалисти/треньори на 20 басейна.

Целта на програмата "Научи се да плуваш" е начално обучение по плуване на деца с цел подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за бъдещи системни занимания с водни спортове.

Очакваните резултати от реализирането на програмата "Научи се да плуваш" са придобиването на първоначални знания за спазване на правила за безопасност при къпане и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата.

Информацията за одобрените проекти на спортните клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата, е публикувана на Интернет портала на ММС, секция "Програми", програма "Научи се да плуваш" 2014 г.