Кралев на амбразурата за инж. Данчо Лазаров

Във връзка с публикации в сайтове и медии за лиценза на Българска федерация по волейбол Министерството на младежта и спорта би искало да уточни следното:

Към момента Сдружение „Българска федерация по волейбол” (БФВ) има валидна спортна лицензия и е в процедура по подновяването й. БФВ е подала в срок заявление и документи за подновяване на спортна лицензия. Цялата преписка е била обект на разглеждане на заседания на комисията по лицензиране и атестиране към Министерството на младежта и спорта.

Съгласно чл. 18 ал. 2 от Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, когато спортната организация е в процедура по подновяване на спортната лицензия по реда на наредбата, действието й е валидно до издаване на заповед за нейното подновяване или отказ за подновяване. Срокът за произнасяне на комисията е инструктивен и тя може да се произнесе и след него. От комисията се изисква да прегледа голям обем от документи, като се има предвид, че през настоящата 2017 г. има над 60 спортни федерации, на които изтича лицензията, които представляват близо 50% от лицензираните федерации в България.