Илия Царски с последно предупреждение за отнемане на книжката

снимка: Булфото

С последно предупреждение за отнемане на състезателни права за 12 месеца са наказани пилотите Илия Царски и Пламен Камбуров по повод възникналия между двамата инцидент на писта „Бургас”. Това е решението на управителния съвет на Българската Федерация по Автомобилен Спорт взето на заседание на 04 ноември 2013 година.

Подобни пропуски в сигурността са недопустими и пилотите ще бъдат следени най-строго през следващия сезон се казва още в решението. Управителния съвет счита, че решенията на спортните комисари са правилни, навременни и компетентни. Инж.Стефан Мутафчиев е вещото лице експерт изготвил безпристрастна, компетентна и подробна авто-техническа експертиза.

Изводът, който си прави УС от видените видео записи и най-вече от изготвената експертиза е, че състезател с № 6 (Пламен Камбуров) е следвал своята състезателна траектория, продължил е да се движи направо и поради стесняване на пистата в този участък автомобил № 1 (Илия Царски) е напуснал платното с левите си колела. От представените документи в УС на БФАС се формира убеждението, че състезател с № 6 е следвал своята състезателна траектория и не е бил длъжен да я променя само защото автомобил № 1 е бил в участък, в който се е стеснил пътя. Състезател № 1 сам е взел решение да извърши подобен заход и е преценил риска от съответната маневра. Експертизата сочи, че състезател с № 6 е защитавал състезателната си траектория, но е имал възможност да се отклони на дясно и да даде възможност на Състезател № 1 да се върне на пистата. Експертизата не сочи в нито един момент, че състезател с № 6 е избутал от трасето автомобил № 1. УС счита, че с маневрата си, за да изпревари състезател с № 6, състезателят Илия Царски е поел по своя преценка непремерен риск, които е предопределил настъпването на инцидента. Непосредствено преди настъпване на инцидента от прегледаните видео записи се забелязва конктакт между двата автомобила.

Поради горните съображения, УС счита, че проявите на двамата състезатели по време на Писта „Бургас” 2013 г. са укорими и следва да бъдат санкционирани. Управителният съвет на БФАС взе решение на свое заседание, че наказва с последно предупреждение за отнемане на състезателни права за 12/дванадесет/ месеца г-н Пламен Камбуров и г-н Илия Царски по повод на възникналия между двамата инцидент на Писта „Бургас”.