Глушков и компания подкрепиха Младенов за пиянския скандал

снимка: SPORTA.BG

Управителният съвет на Българска федерация по баскетбол  подкрепи решението на националния селекционер Георги Младенов да освободи Павел Маринов, Александър Янев и Чавдар Костов от  състава на националния отбор по баскетбол за мъже заради  системно неспазване на дисциплината. 

Ето и решенията от днешното заседание на УС:

По т.1 бяха взети единодушно следните решения: УС приема следните нормативни документи във връзка с НБЛ:

- Устройствен Правилник на НБЛ

- Наредба за ДП -мъже и жени НБЛ

- Дисциплинарно административен

Правилник на НБЛ УС утвърждава за Председател на Дисциплинарно  административния съвет на НБЛ (ДАС) Иван Евстатиев и възлага на Президента на БФБ и Президента на НБЛ да проведат среща с  другите потенциални членове на ДАС.

УС възлага на Съдийската комисия да проведе среща с Мениджър Съдийство и Борислав Чилингиров, за да се доуточнят  текстовете на Правилник на НБЛ за дейността на дежурнте  представители, съдиите и други длъжностни лица. УС утвърждава Георги Вълчев за мениджър "Съдийство" на  НБЛ;

По т.Разни бяха взети единодушно следните РЕШЕНИЯ:

1. УС подкрепя решението на Старши треньора за  освобождаването на тримата състезатели и сезира Дисциплинарната  комисия да разгледа случая;

2. УС реши следващото заседание на Управителния съвет  да е на 10 септември.