Баскетболът реши: Най-много 4 чужденци в мач от НБЛ

Управителният съвет на БФБаскетбол реши на своя заседание днес да свика редовно Общо събрание на 18 септември 2014 г. (четвъртък) от 9:00 часа в град София, Рамада Хотел (бивш Принцес), зала Европа 1.

То ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изминалия период от предишното общо събрание

2. Отчет на Контролния съвет за изминалия период от предишното общо събрание

3. Финансов отчет за 2013г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2015г.

4. Промени в броя и членовете на Управителния съвет на БФБаскетбол

5. Приемане на промени и допълнения в Устава на БФБаскетбол и други нормативни документи на БФБаскетбол

6. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

По точка 2 от дневния си ред днес Управителният съвет прие решението на Общото събрание на Националната баскетболна лига за създаването на Борд на НБЛ и избирането на Петър Георгиев за Председател на Борда, като го упълномощава да изпълнява всички функции на главния мениджър на НБЛ до приемането на устройствен правилник на НБЛ, в който ще бъдат определени правомощията и задълженията на Председателя на Борда на НБЛ.

Беше решено за всяка конкретна среща от НБЛ през спортно-състезателната 2014/2015г. клубовете да имат право да запишат за участие в тимовия лист максимум 4 редовно картотекирани състезатели за мъже и максимум 3 редовно картотекирани състезателки за жени, които нямат право да играят за националния отбор на България или имат право да играят за националния отбор на България, но са придобили българско гражданство по натурализация.

Всеки баскетболен клуб има право да картотекира последователно през спортно-състезателната 2014/2015г. не повече от общо 7 чуждестранни състезатели за мъже и не повече от общо 5 чуждестранни състезателки за жени.

Управителният съвет прие отчета за дейността на Съдийската комисия и Треньорската комисии към БФБаскетбол.

Освен това бе решено да се създаде комисия от седем членове, която да изработи програма за работа с подрастващите в българския баскетбол. Комисията ще бъде в състав Росен Барчовски, Иван Евстатиев, Симеон Варчев, Сашо Везенков, Любомир Минчев, Ненад Петрович и Георги Глушков.