Кралев ръси акъл чак в Брюксел

Благодаря на всички колеги за подкрепата и честта, която ми беше оказана да бъда излъчен като член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA), представляващ позицията на Европейския съюз. Tова каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на изказването си в политическия дебат в сектор “Спорт” в рамките на Съвета на ЕС в Брюксел. На заседанието присъства и президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах. Според Кралев при употребата на допинг в масовия спорт в повечето случаи става въпрос за подрастващи, които се стремят да подобрят външния си вид, често увреждайки непоправимо организма си. “За това е много важно да бъдат регулирани в максимална степен статутът на фитнес центровете, цензът на инструкторите, които работят в тях и хранителните добавки за трупане на мускулна маса”, обясни спортният министър.

Министър Кралев заяви, че борбата с допинга в спорта за високи постижения е до голяма степен и част от борбата с корупцията в спорта. “Задължително е да следваме правилата на честната игра и спортните битки да се решават на терена, а не зад кулисите”, подчерта той.

По време на дебата бяха обсъдени основни предизвикателства пред спорта през 21-ви век и сътрудничеството между ЕС, правителствата и спортното движение. Красен Кралев обясни, че с напредването на технологиите, заседналият начин на живот и загубата на интерес към спорта стават все по-сериозен проблем, особено що се отнася до децата и подрастващите. “За справянето с проблема от съществено значение е доброто взаимодействие между институциите, отговарящи за образованието и спорта. Трябва да се намерят и разработят модерни и интересни начини за представяне и практикуване на физическата активност – открити уроци на известни спортисти, образователни лагери и занимални със спортна насоченост, влизане в часовете по физическо възпитание на професионални треньори и др.”, посочи спортният министър. Красен Кралев обясни, че в България от години се реализира серия от детски програми за начално обучение по различни видове спорт като извънкласна дейност, които се ежегодно се развиват и разширяват. Ежегодно в тях са ангажирани около 40 000 подрастващи и около 20% от тях продължават заниманията си със съответния спорт и след тяхното приключване. “Търсенето на нови форми на сътрудничество между институциите, които да обхващат широк кръг представители на правителствения и неправителствения сектор, трябва да се насърчава. Важна роля тук има поддържането на връзката между спорта за високи постижения и масовия спорт, и добри практики като отделянето на средства от професионални спортни организации за промотирането и развитието на масовия спорт”, коментира министър Кралев.

Българският министър на младежта и спорта открои думата „отговорност“ като своеобразен ключ за решаване на проблемите в спорта. “Необходимо е да има отговорност от страна на държавните институции да развиват хоризонталното сътрудничество помежду си и да си сътрудничат по най-добрия и приобщаващ начин със спортните организации. Социална отговорност от страна на спортните организации, които трябва да са обърнати към масовия спорт и най-вече към спорта сред децата и подрастващите. Отговорност от всички заинтересовани страни за спорт, чист от допинг, и за феърплей. И накрая -  отговорност и от страна на цялото общество за насърчаване на здравословен и активен начин на живот”, заяви още Красен Кралев.

По време на заседанието на Съвета на ЕС по спорт в качеството си на представител на ЕС в Управителния съвет (УС) на Световната антидопингова агенция министър Кралев представи доклад за взетите решения в заседанието на  УС на WADA, което се проведе в Сеул, Южна Корея.  

Българският министър на младежта и спорта презентира пред спортните министри на ЕС и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. в областта на спорта: Насърчаването на европейските ценности чрез спорта; Борбата срещу допинга в спорта; Спортът за всички като средство за интеграция и мост между традиции и иновации.