Гриша Ганчев подаде документи за активите и емблемата на ПФК ЦСКА АД

снимка: БГНЕС

Гриша Ганчев е подал днес около 13.00 часа необходимите документи за участие в търга с тайно наддаване за вещите и имуществените права на обявеното в несъстоятелност ПФК ЦСКА АД.

Крайният срок за подаване на заявките е днес в 17:00 часа, а утре в 14:00 часа синдик Дора Милева ще отвори всички предложения.

Досега единствено Ганчев е подал нужните документи, но се очаква днес следобяд това да направят и други кандидати.

Търгът с тайно наддаване на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на Професионален футболен клуб ЦСКА АД (в несъстоятелност) е на обща стойност 1646325.00 лева, като включва: недвижимо имущество (земи) за 490 410.00 лева, движими вещи за 47190.00 лева екипи за 16080.00 лева, активи (стоки) за 8970.00 лева, моторни превозни средства за 23970.00 лева, вземания за 88000.00 лева и търговски марки за 971705.00 лева, съгласно изготвената пазарна оценка.

За участие в наддаването следва да се внесе задатък от 10 процента от цената, а в последствие наддавачите посочват предложената от тях цена с думи и цифри и подават предложението си в запечатан непрозрачен плик.