Generali придобива пълен контрол над ЗАД "ВИКТОРИЯ"

Generali постигна споразумение за поемане на пълен контрол над Българската застрахователна компания ЗАД "ВИКТОРИЯ". Още през Декември 2013 основният акционер тогава FATA Assicurazioni Danni, Рим - прехвърли 67% притежавани акции от капитала на ЗАД "ВИКТОРИЯ" на  Assicurazioni Generali, Триест, Италия. Ето защо следващата логична стъпка в тази посока бе придобиването на останалите 33% от акциите. Регистрирането на сделката е извършено през м. Октомври 2014г. от Централния Депозитар в България.

Лучано Чирина, Изпълнителен директор на GPH - холдинга на Generali, опериращ на територията на Централна и Източна Европа - е избраният Председател на Надзорния Съвет на ЗАД "ВИКТОРИЯ". По повод на избора си той заяви: "Придобиването на оставащата част от капитала на ЗАД "ВИКТОРИЯ" е отражение на целта на Generali, да има пълен контрол над важните бизнес единици в Централна и Източна Европа. А България е място със значителен потенциал за растеж. Ние сме изключително благодарни на предишния акционер, чиято подкрепа и ефективно взаимодействие е изиграла ключова роля за изграждане на успешен бизнес през годините. Чрез ЗАД "ВИКТОРИЯ" и Дженерали България ние имаме два изключителни актива на този пазар. Заедно тези успешни компании имат пазарен дял близо 9%, което ги поставя на шесто място на Българския застрахователен пазар".

Със своя премиен приход от 34 милиона евро и пазарен дял 4.8% през 2013, ЗАД "ВИКТОРИЯ" е сред Топ десет на застрахователите в България. Дружеството е основано през 2002 година. То предлага целия целия набор от застрахователни продукти (в сферата на общото застраховане). През 2014 ЗАД "ВИКТОРИЯ" стартира и своя нов продукт - здравно застраховане на корпоративния бизнес.

В Централна и Източна Европа, Generali оперира чрез своя холдинг GPH в десет държави (Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Сърбия, Черна гора, Словения, Хърватия, Румъния и България). GPH е един от най-големите застрахователи в региона с общ премиен приход за 2013, в размер на 3.5 милиарда евро.

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали груп е сред най-големите застрахователи в световен мащаб с общ премиен приход за 2013 66 милиарда евро. Със своите 77,000 служители в цял свят, които успяват да обслужат 65 милиона клиенти в повече от 60 страни, Групата заема водещо място на Западно-Европейските пазари, като нараства важната й роля на пазарите от Централна и Източна Европа, както и Азия.

В Централна и Източна Европа Групата фунцкионира в десет държави чрез своята холдингова копмания - GPH и е сред основните застрахователни лидери в региона.