Евгения Раданова: Спортът е двигател за социална интеграция

снимка: ММС

Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова участва в неформална среща на министрите на спорта от Европейския съюз, която се провежда в Рим (Италия).

По време на дискусията бяха обсъдени две основни теми:

1. Спортът и социалното приобщаване: имигранти, групи в неравностойно положение и градски периферни зони;

2. Финансов феър плей. Водещите личности в областта на спорта в Европейския съюз изразиха загриженост от нарастващия проблем на социалното изключване, породен от рискови фактори като бедността, етническите малцинство, живот в градски периферни зони, здравните проблеми и проблемите, свързани с уврежданията.

На свое заседание от 2010 година Съветът на Европейския съюз прие текст със Заключения относно ролята на спорта като източник и инструмент за активно социално включване.

"Република България отчита значимата роля на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване и социална интеграция. Считам, че е от изключителна важност да се насърчават действия, които изграждат силна връзка между спорта и различни сектори, ангажирани с въпроса за социалното приобщаване и да се повишава интересът и мотивацията към спорта сред посочените целеви групи.

Необходимо е да се насърчава и разширява участието в спортни дейности на хора, произхождащи от среди с неравностойно положение, като същевременно чрез спорта се осигурява социалното им приобщаване, включването им в нови социални мрежи и инициативи и изграждането у тях на нови социални умения", заяви министър Раданова и запозна своите колеги с различните образователни и социални програми, които Министерството на младежта и спорта реализира - "Развитие на спорта на учащите", "Спорт за деца с увреждания и деца в риск", "Научи се да плуваш", "Научи се да караш ски", Спорт за децата в свободното време", "Програма за развитие на спорта за всички" и "Програма за развитие на детския футбол".

Министър Раданова изрази и категоричната подкрепа на България към дейностите и политиките, които се провеждат на ниво ЕС в областта на устойчивото финансиране в спорта.

"Считаме, че инициативата на УЕФА за финансова регулация на футболните клубове, т.н. "финансов феър плей", е правилен подход и има потенциал да гарантира стабилност. Отчитайки спецификата на отделните видове спорт, този модел може да бъде приложен и за други спортове, в частност тези, в които се влива голям финансов ресурс", обобщи министър Раданова. Специален гост лектор по време на неформалната среща на министрите от ЕС беше президентът на УЕФА Мишел Платини.