България се включи в конвенцията срещу манипулирането на спортни събития

Правителството одобри присъединяването на България към Конвенцията на Съвета на Европа по отношение на манипулирането  на спортни състезания и упълномощи министъра на младежта и спорта да подпише документа при условията на последваща ратификация.

Това съобщи пресслужбата на кабинета. Основната цел на Конвенцията е да противодейства на  манипулирането на спортни състезания, за да се запази почтеността в спорта и спортната етика в съответствие с принципа за автономията на спорта.

Като ръководен принцип в Конвенцията  е изведена борбата с манипулирането на спортни състезания, като  се гарантира спазване на законосъобразност, пропорционалност,  защита на личния живот и личните данни.

Предвижда се всяка страна, в рамките на своята юрисдикция, да насърчава спортните  организации, организаторите на състезания и операторите на  спортни залагания да си сътрудничат в борбата срещу  манипулирането на спортни състезания.