Започва така нужната реконструкция на зала "Фестивална"

снимка: БГНЕС/EPA

Изпълнителният директор на „Академика 2011“ ЕАД Борис Тодоров подписа договора за реконструкция на зала „Фестивална“ с избрания изпълнител „Фестивална реновейшън“ ДЗЗД.

Договорът с предмет „Ремонтно-възстановителни дейности и подмяна на спортни съоръжения в зала „Фестивална“ е на стойност 4 246 930, 85 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 270 дни.

Реконструкцията включва доставка и монтаж на писта и съоръжения за лека атлетика в основната зала на спортното съоръжение, както и основен ремонт на трибуните. В рамките на договора ще бъдат ремонтирани и всички останали помещения в зала „Фестивална“, както и външната фасада.

„Академика 2011“ ЕАД, чийто принципал е Министерството на младежта и спорта, обяви обществената поръчка за избор на изпълнител на модернизацията на зала „Фестивална“ на 30 ноември 2015 г.

В процедурата участваха две дружества - „Фестивална реновейшън“ ДЗЗД, в което влизат „Спортни настилки“ ЕООД и „Калистратов груп“ ООД и „Макс Темпо“ ДЗЗД с участници „Макс Ковъринг“ и „Темпо 94“ ООД. На 22 януари 2016 г. по обявения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ на първо място беше класирано „Фестивална реновейшън“ ДЗЗД. /БГНЕС