Супер вест за бултрасите, стадионът ще се строи с пари от Фонда на фондовете

Ръководството на Ботев излезе с важно съобщение след състоялата се среща с представители на Фонда за градско развитие. Жълто-черният клуб може да кандидатства за финансиране от Фонда за дострояването на стадион "Христо Ботев", известен като Колежа, с подкрепата на Община Пловдив. Същото се отнася и за всички клубове по отношение на спортната инфраструктура. От съобщението става ясно, че няма пречки за отпускане на заема срещу съответните обезпечения.

Ето какво обявиха от Ботев:

Проведе се работна среща между представители на Ръководството на ПФК Ботев АД и представители на Фонд за градско развитие. 

На срещата бе потвърдено, че след полученото миналата седмица от УО на ОПРР становище и получените писма за принципна подкрепа от междинното звено при Община Пловдив за финансиране чрез финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ ОПРР 2014 – 2020,  както и на кмета на Община Пловдив, проектът „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“ попада в обхвата на дейностите, които са допустими за финансиране и е възможно той да бъде финансиран под формата на заем от Фонд за градско развитие. Днес, 11.02.2019 г., се проведе работна среща между представители на Ръководството на ПФК Ботев АД и представители на Фонд за градско развитие. 

На срещата бяха обсъдени необходимите действия, които следва да бъдат извършени, както и документите, които следва да бъдат представени от ПФК Ботев АД по отношение на функционалността на обекта, изискванията към бизнесплана и предоставяне на необходимите обезпечения.