Никола Дърпатов: ЦСКА ще си върне емблемата скоро, ето какво ще се случи

снимка: cska.bg

Софийският съд завърши вчера втория от трите етапа по придобиването на активите на ПФК ЦСКА АД от страна на „Ред Енимълс“ ЕООД и така приключването на казуса с активите на ПФК ЦСКА АД (в несъстоятелност) вече е в обозримото бъдеще и ще се случи в рамките на месец или максимум два.

Съдията одобри сметката за разпределение на парите от търга за емблемата и останалото имущество на фалиралото дружество на ЦСКА. В решението на съда се отхвърлят почти всички обжалвания. Единственото уважено искане е на „Мениджърска агенция Танев“ ООД, според което Благовест Геков е изключен от списъка на хората, които ще получат средства, а предвидената за него сума отива в полза на НАП.

Решението дава и седемдневен срок на "Ред Енимълс" ООД да внесе сумата от 7 835 367.50 лева, като той започва да тече от влизането в сила на сметката за разпределение.  Естествено, това все още не означава край на сагата. Решението на съдията по делото подлежи на обжалване, но кръгът на хората, които могат да възразят, вече е доста стеснен. Това са длъжникът ПФК ЦСКА АД (в несъстоятелност) и кредиторите, които са подали възражения преди вчерашното определение. Право на жалба има и изключеният от списъка за получаване на пари Благовест Геков. Срокът за обжалванията е едноседмичен, като той започва да тече в деня на публикуването на решението в Търговския регистър, което вероятно ще се случи до края на седмицата.

Напълно в реда на очакванията е възражения да има, но те няма да забавят твърде много процеса. От една страна, броят на потенциалните обжалващи е малък, а освен това техните евентуални жалби ще се гледат по бързата процедура. По този начин до края на следващия месец е напълно реално ЦСКА най-накрая да върне официално у дома своята историческа емблема и така окончателно да се сложи край на всички спекулации.