Министерството отвърна на обвиненията на БФ по шейни

снимка: БТА

Във връзка с притесненията на шефа на БФ по шейни на улей и естествени трасета г-н Георги Вергов – едновременно и треньор на Станислав Беньов, адресирани и към държавата, пресцентърът на Министерството на младежта и спорта съобщава:

1. За четиригодишния цикъл на олимпийска подготовка на БФ по шейни на улей и естествени трасета федерацията е получила средства от държавата, както следва:

2010 г. – 69 617 лв.

2011 г. – 83 760 лв.

2012 г. – 67 560 лв.

2013 г. – 137 784 лв.

--------------

Общо: 358 721 лв.

2. За последната 2013 г. /предолимпийска подготовка/ БФ по шейни на улей и естествени трасета е получила поисканата за материално техническо обезпечаване сума от 9 010 лв. Буди недоумение фактът, че за шейна са похарчени само 1 272 лв., както сочат все още само копията на документите, с който е отчетена тази сума.

3. Министерството на младежта и спорта не по-малко, даже в по-голяма степен и преди г-н Вергов, има основание да ангажира вниманието с противоречивостта на гореизложените факти и числа.

4. Министерството на младежта и спорта няма законосъобразно основание да съучаства в планирането и разходването на финансови средства за дейност на федерацията и, разбира се, за подготовка и възстановяване на състезателите, съответно по принцип и в частност на федерацията.

Сигурни сме, че и г-н Георги Вергов не би могъл да отрече това.