Михайлов разкри плановете си до 2018 година

снимка: БТА/AP

Президентът на БФС Борислав Михайлов назова основните приоритети, цели и задачи, които си поставя ръководството на Футболния съюз в следващите години.

Михайлов предостави на делегатите "Стратегия за развитие на футбола в България за периода 2014-2018" и поиска вот на доверие, за да продължи работата по издигане на българския футбол до по-високо ниво.

По думите на Борислав Михайлов е необходимо да се обърне внимание на основата на пирамидата, а именно концентриране на вниманието върху масовото практикуване на играта, осигуряване на добри и равни условия за всички, желаещи да се занимават с футбол, подпомагане на аматьорските клубове в цялата страна.

В заключение на отчета си Борислав Михайлов поиска подкрепа и широко обществено съгласие за реализиране на всички проекти, заложени в стратегията.

"Консенсусът и единомислието бяха наша опорна точка в изминалия мандат. Надяваме се да продължим в този дух и занапред", завършва отчета си Борислав Михайлов пред делегатите на седмия конгрес на БФС.