Ето позицията на ЦСКА 1948 за "Армията" и ММС

Позиция на ръководството на ЦСКА 1948 относно т.нар. споразумения, по силата на които през лятото на 2016г. стадион "Българска армия" и тренировъчната база в Панчарево бяха предоставени на един футболен клуб, използващ тези съоръжения и към днешна дата.

Ето я позицията на ЦСКА 1948:

Армейци,

Както Ви е известно, преди няколко месеца нашият клуб отправи заявление до Министерството на младежта и спорта (ММС), с което поиска да му бъде предоставена пълна и подробна информация относно т.нар. споразумения, по силата на които през лятото на 2016г. стадион "Българска армия" и тренировъчната база в Панчарево бяха предоставени на един футболен клуб, използващ тези съоръжения и към днешна дата. С твърде неясни мотиви Комисията за достъп до обществена информация при ММС се произнесе с решение, с което ни бе отказан достъп до търсената информация, като още тогава ние изявихме твърдата си позиция и готовност да се борим докрай за разкриване на истината относно тези два обекта, имащи за всеки армеец толкова силна емоционална (а за държавата - и материална!) стойност. 

Днес имаме удоволствието да Ви съобщим, че по подадената от нас жалба срещу въпросното решение на Комисията, въз основа на която бе образувано адм.д. № 4948/2017г., Административен съд София-град, 48 с-в, се произнесе с Решение № 4422/03.07.2017г., с което ОТМЕНЯ отказа за предоставяне на поисканата от нас информация и ЗАДЪЛЖАВА административния орган (т.е. ММС) да ни предостави достъп до същата в пълен обем. Към настоящия момент решението е публикувано на интернет страницата на Административен съд София-град и всеки желаещ би могъл да се запознае с неговото съдържание, като веднага щом официално се снабдим с препис от същото, ще публикуваме диспозитива му в пълнота.

Разбира се, това решение все още не е влязло в сила и би могло да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, но е стъпка напред в борбата ни срещу фалша и несправедливостта, властващи в Република България, както и белег за сериозността на намеренията ни да браним до последно армейската ЧЕСТ. 

Защото за Нея си заслужава да се борим!