ЦСКА загуби дело срещу Томаш Черни

снимка: cska.bg

ЦСКА загуби дело срещу бившия си вратар Томаш Чернуи. Става въпрос за 77 825 евро, които стражът претендира, че има да получава.

Ръководството на ЦСКА също претендира, че не дължи споменатата сума Софийският Градски Съд отхвърли техния иск.

Решението подлежи на обжалва пред САС.

Ето и цялото решение на съда

Определение от 26.9.2014

Резултат: Прекратява делото

ВРЪЩА, на основание чл.130 от ГПК, исковата молба на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД, ЕИК 130212106, със седалище и адрес *** срещу Т.Ч., гражданин на Чешката Република, поради НЕДОПУСТИМОСТ на предявеният иск за признаване за установено, че ищеца не дължи на ответника претендираната от него парична сума от 77 825 евро и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№4422/2014г. по описа на СГС. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на ищеца с частна жалба пред САС.