ЦСКА умря (1948-2016)

снимка: БГНЕС

ПФК ЦСКА АД официално фалира. Това събщиха от Софийски градски съд. Така почти двегодишната сага приключи окончателно.

Решението е с дата 9 септевмри и влиза в сила веднага.

Сега всички кредитори - физически и юридически лица ще останат с пръст в уста. Тъй като дружеството дължеше десетки милиони, но в момента разполага с два компютъра, три коли и няколко ниви. Опитите на двамата бизнесмени Васил Божков и Гриша Ганчев да спасят затъналото дружество се оказаха неуспешни. Техните оздравителни планове бяха върнати по няколко пъти от СГС заради непокрити критерии.

Наскоро пък съдът трябваше да назначи постоянен синдик на ЦСКА, но сгрешена дата в документите отложи това за следващите седмици. До там вече няма как да се стигне. 

С обявяването на несъстятелност БФС ще трябва да премахне членството в Централата на ПФК ЦСКА АД.

Решение от 09.09.2016

ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД,

ЕИК *****. ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД,

ЕИК *****. ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД,

ЕИК *****. ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД,

ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика