Анатоли Нанков: Правим селекцията по YouTube

снимка: БТА

Анатоли Нанков е сред най-близките хора на треньора на ЦСКА Стой­чо Младенов и е неговата дяс­на ръка от няколко години на­сам. "Тема:Спорт" се срещна с асистента, който коментира представянето на отбора в първенството, зимната селек­ция и възможността треньо­рският щаб да напусне клуба.

Г-н Нанков, как видяхте годината на ЦСКА? Тежките моменти не бяха един и два, но краят бе добър...

- Много тежка година наистина. Минахме през страшни перипетии. През лятото някои футболисти избягаха заради забавени заплати, но успяхме да се представим на ниво. Миналия сезон завършихме втори, сега сме на първо място - какво по-хубаво от това. Това означава, че всички в клуба си вършим работата по най-добрия начин.

Как успяхте да постигнете то­ва първо място, като се има пред­вид, че конкуренцията е в лицето на най-богатия и организиран клуб у нас - Лудогорец?

- Затова сме ЦСКА, защото сме по-различен клуб от останалите. Всеки друг на нашето място няма да направи и една трета от това, което ние направихме. ЦСКА е нещо различно, свято за все­ки един от нас. Въпреки лошите не­ща, които се случиха през последни­те години, клубът успя да се възро­ди. Благодарение на феновете и на тези, които го обичат, ЦСКА ще го има и ще съществува на най-високо ниво още дълги години. Минахме през най-трудното по достоен на­чин - с много лишения и компроми­си. Само клуб с устоите на ЦСКА мо­жеда оцелее в такава критична си­туация.

Как се прави селекция при таки­ва условия?!

- Трудно. Но я правим, и то успешно! Повечето клубове имат скаути, хора, които наблюдават играчи, пътуват... А ние правим се­лекцията пo Youtube... Много е трудно да намериш каче­ствен играч и да го вземеш в ЦСКА. Но доказахме, че можем да подбира­ме такива и с по-минимални сред­ства. Изключително доволни сме от това, че разполагаме с добри футболисти и добри хора. И чуж­денците, и българите са прекрасни момчета. През миналата зима взехте Сън­ди и Силва, които се оказаха ключови играчи впоследствие.

Може ли да се повтори и сега със същия успех селекцията?

- Трябва да видим дали ще прода дем някого, да­ли ще излезе оферта, коя­то да си заслу­жава. Ако ня­кой от основ­ните играчи бъде трансфериран, ще му потър­сим заместник, това е ясно. Няма да си поз­волим да оголим съста­ва. Ние пак гледаме, имаме вариан­ти и пог­лед върху някои футболис­ти за пос­товете, по които има м е нужда. Но на този етап не мога да ви кажа конкрет­ни имена.

Кои са постове­те, на кои­то задъл­жително трябва да привлечете нови?

- Не искам да влизам в подробнос­ти, зависи от това кой ще остане и кой ще бъде продаден До старта на    подготовката ще имаме голяма яс­нота по доста въпроси.

Какво очаква­те от битката с Лудогорец през про­летта?

- Тежко ще бъде, никой не се заблуждава. Това е уреден отбор, без проблеми, със сработени и самоуверени фут­болисти... Не се притесняваме от тях обаче. Нормално е клубът без финансови проблеми да има преди­мство. Стойчо Младенов каза, че всеки човек си има лимит и във всеки един момент може да напусне ЦСКА.

Каква е настройката на треньорския щаб? Близо ли сте до изчерпването на лимита?

- Хората, които сме близо до него, знаем какво му е. Всеки ден го нападат. За първи път виждам чо­век, който е на първо мяс­то да бъде толкова атакуван и критикуван и тo по много долен начин. Има нападки от едно изда­ние, което дори не може да се нарече вестник. Знаем откъде идват. Не само ние знаем, на повечето футболни им е ясно за какво става въпрос. Аз съм свиде­тел, че Стойчо Младенов отказа 4 оферти за година и половина. Четири! Вимето на ЦСКА. То­ва говори много за него като човек. От чужбина бя­ха предложе­нията, на места, къде­то сме били и където  гово­рят само су­перлативи за него.

И съжалявате ли за избора си?

- Ни най-малко. Щом сме тук, не съжаляваме. Но в един момент всеки дости­га лимита си и някой път му идва... Но за­ради ЦСКА оста­ваме, което говори красно­речиво за привързаността и любов­та ни към клуба. Факт е, че към играчите няма неизплатени заплати към днешна дата, макар да се превеждат с изве­стно закъснение от 15-20 дни.

Каква е ситуацията с възнагражденията при вас, треньорите, обаче?

- За пари не искам да говоря. Ръко­водството се старае и засега се справя. Това мога да кажа.

Какви са дългосрочните цели на треньорския щаб?

- Основното е да се стабилизира­ме като клуб, като организация и да сме за пример, както бе навремето. ЦСКА винаги е бил еталон. Постепен­но клубът си стъпва на краката и това е най-важното. Още по-хубавото е, че все повече се усеща любовта на хората към отбора. Където и да отидем в страната ни посрещат по впечатляващ начин. А ако може да станем u шампиони, няма да има нищо по-хубаво... Това ще е го­ляма ра­дост не само за нас, но и за всич­ки привърже­ници на отбо­ра, които изстрадаха толкова много през последните години.

Сякаш в тази ситуация не е най-задължителното нещо да сте на първо място...

- Искаме го! Но дали ще стане... Правим нещата по начин, по който ние разбираме, и той носи видим успех. Но дали ще успеем, е отделен въпрос. Ние се стремим ЦСКА да е на първо място. Това е била единстве­ната цел през годините. Ще се опи­таме и сега да я изпълним.

Кой играч отбеляза най-голям напредък през годината?

- Много са. След летните пробле­ми с напусналите футболисти опи­тахме да сглобим отбор и го напра­вихме. Но закъсняхме - някои дойдоха 3-4 дни преди мачовете от евротурнирите. И пак всичко в последния момент се случи... Не е по наша вина и хората, които разбират от фут­бол, са наясно с това. След първия мач с Левски казах, че сме взели доб­ри играчи, на които им трябват по­не няколко месеца, за да свикнат и да се подготвят, и се оказах прав. Всич­ки сме доволни от футболистите, които успяхме да привлечем. А сред тези, които бележат най-голям нап­редък, мога да поставя Силва, Сънди, Буш, Венци Василев... Всички момче­та заслужават поздравления заради това, че се раздаваха с всички сили за ЦСКА.

Доколко могат да се отразят продажбите през зимата, ако има такива?

- Нека да има, пък тогава ще гово­рим. Нормално е клубовете, които имат финансова стабилност, да купуват, а ние имаме нужда да прода­ваме. Това е положението. Но по-важното е клубът да се стабилизира.

Има ли юноша, който може да се включи в мачовете през пролет­та?

- Имаме добри деца и те напред­ват с всеки месец тренировки. Всеки е бил резерва, така че е нормално 19-годишните футболисти да са на пейката. Но като му дойде времето, хората, които са заслужили, ще играят в първия отбор. Има момчета, които ще влязат в него. Талантът е наличен, но какво ще стане след това - зависи от самите играчи. 

Източник: Вестник "Тема:Спорт", текст: novsport.com