Вижте какви суми предлага ЦСКА-София за наем и инвестиции в базите

снимка: ММС

ЦСКА-София отговаря на всички необходими условия за по-нататъшно участие в конкурса за отдаване под наем на стадион "Българска армия" и спортен комплекс "Панчарево". Това вече е факт, след като специална 5-членна комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на "Сердика спортни имоти" ЕАД с принципал Министерството на младежта и спорта, оповести своето решение. 

Комисията отвори втория плик от документацията, подадена от ЦСКА-София за участие в конкурса за базите. Той съдържаше ценовото предложение и инвестиционния план.

От клуба предлагат цена от 62 000 лева без ДДС на месец за наем на двете бази плюс 1 100 000 лева без ДДС минимални инвестиции, които следва да се извършат в спортните обекти за срока на договора в процентно съотношение 70/30 спрямо двете обособени части: спортен комплекс "Българска армия"/спортен комплекс "Панчарево".

Тези инвестиции обаче не подлежат на приспадане от дължимите месечни наемни вноски. Комисията ще разгледа инвестиционната програма и икономическите мотиви на ЦСКА-София за стопанисване на базите на закрито заседание, като след това ще излезе с решение за резултата от проведения конкурс.