Собственикът на Берое с дългове от над 300 милиона

„До март 2019 г. ТЕЦ „Марица-изток 2“ трябва да заплати за емисии парникови газове над 300 млн. лв. Това стана ясно след среща на енергийния министър Теменужка Петкова, ръководители на държавните енергийни дружества и представители на синдикалните организации. Компанията е собственик на капитала на ПФК Берое.

Основните теми на разговора бяха свързани с бъдещето на топлоелектрическите централи у нас, както и на „Мини Марица-изток“ във връзка с растящите цени на квотите за въглеродни емисии. Петкова добави,че средствата за квоти за посочения период ще бъдат осигурени, а през следващите месеци ще се конкретизират мерките за дългосрочно гарантиране стабилността на държавната топлоелектрическа централа.

Припомняме, че след влизането в сила на европейската схема за търговия с парникови газове, за периода 2013 – 2017 г. ТЕЦ 2 има разходи за въглеродни емисии на стойност над 570 млн. лв. Значителното увеличение на разходите за закупуване на емисии през последните месеци е сериозно предизвикателство пред ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

По думите на Петкова, сред водещите приоритети в енергийния отрасъл е поддържането на стабилността на енергийната система и запазване капацитета на комплекса „Марица-изток“.

Работна група в Министерството на енергетиката разработи краткосрочни и дългосрочни мерки с цел оздравяване на дружеството. „Следващата седмица експерти от Министерството на енергетиката ще представят пред заинтересовани страни първоначални данни, свързани с разработваната Стратегия за устойчиво енергийно развитие с хоризонт 2030 – 2050 г. Очертани ще бъдат основните тенденции при формиране на енергийния микс, произтичащи от европейското законодателството в областта на енергетиката“, обяви енергийният министър. По думите й страната ни следва да избере поетапния преход към нисковъглеродна икономика, за да се гарантират достъпни цени на енергията у нас.

Представителите на синдикалните организации коментираха, че четиригодишният конструктивен диалог ще продължи, за да се гарантира стабилността на енергийния отрасъл в България. В провелата в Министерството на енергетиката среща участваха и президентите на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов и на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров.