Шефът на Тръст "Синя България" Илия Козарев хвърли кърпата

снимка: фейсбук

Председателят на Тръст "Синя България" - Илия Козарев (вляво на снимката), е депозирал оставка като шеф на организацията. Причината - Козарев е разочарован от случващото се във фенската организация, чиято цел бе да помогне на Левски.

Най-вероятно неговата оставка ще бъде разгледана на редовното заседание на УС на 2 април 2017-а година.

Дневният ред е следният:

1. Отчет за дейността на Сдружението от Управителния съвет и освобождаване от отговорност за дейността му.

2. Промяна на устава на Тръст "Синя България"

3. Смяна на адреса на управление

4. Вземане на решение за иницииране на действия по превръщането на ПФК Левски АД в публично дружество, чрез джиросване на част от притежаваните акции на физически лица

5. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението 6. Разни