Нов спортен център под тепетата гълта 4,2 милиона

Нов спортен център ще строят в Пловдив на стойност почти 4,2 млн. лв. с ДДС в двора на сегашната зала „Дунав“, става ясно от обявление на местната администрация. Поръчката е инженерингова – за проектиране, СМР и авторски надзор. Наименованието на проекта е „Изграждане на многофункционален тренировъчен спортен комплекс (Спортен център „Дунав“). Подписан е договор за изграждане с „Пирс – Д“ ООД – Пловдив, чиято оферта е за  3 493 360 лв. без ДДС (или 4 192 360 лв. с ДДС).

Общата площ на терена е 5353 кв.м. Съществуващата спортна зала е със застроена площ 796 кв. м. и се намира на булевард "Дунав" 124. Задача на дружеството е да изгради  нов модерен многофункционален тренировъчен спортен комплекс с възможност за практикуване на волейбол, баскетбол, спортна аеробика, художествена гимнастика, танци и други видове спорт на закрито.  Освен това трябва да се осигурят спортни площи, обслужващи помещения, административни и търговски площи като кафе-клуб, помещения за рекреация и възстановяване на трениращите.

Предвидени са фитнес зона, сауни, съблекални, санитарни помещения. Част от сградата ще е предназначена за провеждане на конференции и семинари. Към прилежащото дворно пространство трябва да се обособят детски площадки, паркинг зона, спортни площадки и игрища, кътове за рекреация, алеи, огради, озеленяване и осветление. Реализирането на проекта ще се осъществи на два етапа. Първо, проектиране и изпълнение на СМР за нова спортна зала, като се запазва съществуващата сграда. Второ, разрушаване на съществуващата сграда и изпълнение на СМР по благоустрояване на прилежащата площ, изграждане на спортни игрища, детски площадки и др. От бюджета на община Пловдив за 2018 г. са осигурени за целта 1 700 000 лв., а от тазгодишния - 2 820 000 лв.

Дружеството е поело ангажимент за 60 дни да изготви работния проект, за 360 дни да построи спортната зала, за 10 дни на направи проект за събарянето на старата сграда, за 15 дни да я разруши, а за 75 дни да благоустрои освободената площ. Окончателното приключване на обекта трябва да продължи не повече от 2 години.

bgvolleyball.com