Локо Пд с уникален проект за стадион и база на клуба (СНИМКИ)

галерия:

ФК “Локомотив Пловдив 1926“ АД обяви, че има проектна готовност за предстоящото стартиране на концесия за реконструкция и модернизация на Спортен комплекс „Локомотив“, както и за 47-декаров терен в жр „Тракия“, предвиден да се превърне в тренировъчна детско-юношеска база на клуба. Община Пловдив вече съгласува концесионните анализи с Министерски съвет, ДАНС и 4 ресорни министерства, а през април се очаква и решението на Общинския съвет за обявяване на конкурсната процедура. Срокът на концесията за стадиона и бъдещата тренировъчна база вероятно ще е 30 години. От градската управа декларираха, че търгът ще бъде обявен до началото на лятото. Президентът на черно-белите Христо Крушарски е платил за изготвянето на въпросния проект и със сигурност ще бъде единственият кандидат на търга, въпреки че от обкръжението му не спират да му втълпяват за наличието на потенциални врагове от фенските среди, които се канят да го спънат.

Изграждане на тренировъчна база за ДЮШ

Към настоящия момент в клубната детско-юношеска школа тренират около 300 деца и юноши от набор 2000 до набор 2012. За тях се грижи екип от 25 специалисти, включващ треньори, администратор, педагог, доктор и скаут, пише сайтът gradat.bg като греши единствено за наличието на лекар. Академията ползва услугите на лекаря на представителния тим д-р Константин Павлов.
Основен проблем пред ръководството е осигуряването на необходимата инфраструктура за тренировъчния процес, тъй като към настоящият момент ДЮШ тренира на един малък и един голям терен с изкуствена трева. Единствената възможност за тренировки на естестествена трева е на тренировъчния терен „Кошарата“, на който обаче тренира представителния отбор.

Предложеният от Община Пловдив имот с площ около 47 декара се намира в жр „Тракия“, между ул."Съединение" и ул. "Св. Княз Борис I - Покръстител", и е с отреждане за образование, спорт, зеленина и обществено обслужване. Към момента теренът е незастроен и няма изградена пътна и техническа инфраструктура.

Проектът, изготвен от архитектурно студио „4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ“, включва четири игрища с тревна настилка, ориентирани в посока север/юг, четири модерни съблекални и фитнес център, общежитие и спортна зала с игрища с изкуствена настилка, обясни водещият проектант арх. Христо Пелтеков. В комплекса са планирани открити паркинги за автомобили и автобуси, обезпечаващи необходимите места за паркиране.

Игрище №1 е най-голямо, с размери 68/105 м плюс осигурителни зони и е разположено в централната част на имота. За него е предвидено осветление и трибуна за 400 зрители. Игрища №2 и №3 са разположени в северната част на имота и са с размери 61/100 м плюс осигурителни зони. Игрище №4 е най-малко, с размери 45/85м плюс осигурителни зони и писта с три коридора за провеждане на лекоатлетически тренировки.

Между игрища №1, №2 и №3 е ситуирана обслужваща сграда на един етаж, в която са разположени четири съблекални, фитнес зала, стаи за треньори, съдии и делегати, зала за пресконференции и складови помещения.

Спортната зала със ЗП 3000 кв. м е проектирана в южната част на имота, с три игрища с размери 20/40 м, долепени по дългата си страна, и образуващи заедно игрище с размери 40/60 м.

Сградата на общежитието е четириетажна, с РЗП около 3200 кв. м. На първия етаж са разположени кухня и трапезария, кафене и медицински център. На останалите три етажа са предвидени стаи за настаняване.

Проектът ще бъде реализиран на етапи, като намерението на ръководството е да започне с изграждането на Игрища №2 и №3, тъй като зачимяването препоръчително се извършва в определено време от годината, а и самия процес ще отнеме доста време.

МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СТАДИОН "ЛОКОМОТИВ"

по предварителни изчисления ще струва 14,6 млн. лв. Проектът, изготвен от архитектурно студио „4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ“, предвижда изграждане на футболното съоръжение в съответствие с изискванията за 4-та категория на UEFA, с капацитет 11 500 седящи места.

Стадион „Локомотив“ заема централната част от едноименния спортен комплекс в пловдивския парк „Лаута“. При построяването си през 1981 г., според действащите тогава нормативи, капацитетът му е предвиден да побира 24 000 души. Поради некачественото строителство и въздействието на дъждовете земните насипи под част от северната трибуна се компрометират и създават предпоставка за срутване на съоръжението. Участъкът е затворен за зрители като опасен и през 2004 г. се срутва. През 2010 г. е обновена източната трибуна „Спортклуб“, като е коригиран профила на редовете, изградени са два нови входа и са поставени пластмасови седалки за зрителите. Ремонт претърпява и централната трибуна, като е увеличен капацитета й. Реновирани са административната част, съблекалните, помещенията за треньори и съдии и санитарните възли.

През май 2013 г. северната трибуна на стадиона е съборена за да започне строителството на нова. В настоящия момент състоянието на южната трибуна е лошо. Земнонасипната основа е компрометирана и стоманобетонните елементи са пропаднали или разместени което е предпоставка за инциденти. По тази причина голяма част е затворена за зрители, с изключение на сектора за гости, който е претърпял укрепване, коментира арх. Христо Пелтеков.

През 2013 г. на стадион „Локомотив“ е изградена нова осветителна система, която осигурява осветеност от 1900 лукса на спортната зона, които отговарят на максималните изисквания на UEFA за провеждане на срещи от европейските клубни турнири Лига Европа и Шампионска лига. Към настоящия момент собственикът на ПФК “Локомотив Пловдив 1926“ АД Христо Крушарски е изпълнил цялостна реконструкция на основния терен, изградени са съвременни поливна и дренажна системи. Обновени са съществуващите тренировъчни игрища в източната част на имота.

Разработеният идеен проект предлага изграждането на две нови трибуни за зрители – Южна (трибуна със сектори за гостуващи привърженици) и Северна (трибуна „Бесика“), както и реконструирането на другите две - Източна (трибуна „Спортклуб“) и Западна (Централна трибуна). Северната, източната и южната трибуна са разделени на общо осем сектора, като обособяването им е продиктувано от конструктивни и функционални причини, както и за осигуряване на етапност в строителството. Предвидена е козирка, покриваща обема след петия ред зрители което е 75% от капацитета на стадиона.

Секторите на трибуните са разделени на блокове със седящи места, които се обслужват от общо 16 входа за зрители. Предвидени са шест входа за лица в неравностойно положение, заедно със свързаните с тях достъпни маршрути. Три входа на източната трибуна са предвидени за представители на медиите. Достъпът на официалните лица, футболистите на двата отбора, както ВИП лицата е през главния вход на централната трибуна. С цел осигуряване на достъп на специализирани автомобили до терена на стадиона е предвиден подходящ вход в Сектор 1.

Пространствата под трибуните са решени като покрита галерия за свободно движение от външната страна, и санитарни възли и търговски обекти от вътрешната. Под северозападната част на трибуна „Бесика“ са предвидени клубен музей и феншоп.В южната трибуна ще бъде изградена зала за бокс.

Игралното поле е проектирано с размери 105/68 м, като е предвидена и осигурителна ивица от 5 м около него. Техническата зона по изисквания е с размери 85/125 м и включва зони за резервните състезатели, треньорски щабове, съдии и фотографи. Разстоянието от терена до северната и южната трибуни е 10 м и е минимално разрешеното за стадиони, отговарящи на четвърта категория на UEFA.

Конструкцията на новите трибуни и сектори ще бъде монолитна стоманобетонна с единични фундаменти, върху които ще бъдат изградени стоманобетонни рамки от колони и греди, носещи стоманобетонна черупка с дебелина 20 см, следваща профила на съответната трибуна. Козирките са предвидени с метална конструкция, покрита с профилирана ламарина с PVC покритие. Козирките над входовете ще бъдат изпълнени също с метална конструкция и профилирана ламарина, но ще бъдат облицовани отдолу и по бордовете с фасадна система ETALBOND. Между стоманобетонните колони по фасадите се предвижда монтирането на термопанели в бял и черен цвят.

Проектът предлага изграждането на открити паркинги във всички свободни зони в периферията на стадиона , които да обслужват и останалите сгради и съоръжения в имота. Паркингите са предвидени за 770 автомобила, като ще бъдат групирани според предназначението си - за зрители, за медии, ВИП паркоместа, паркоместа за отборите и за служебни лица.

Проектът ще бъде реализиран на четири етапа. Първият етапвключва строителство на южната трибуна - трибуната със сектори за гостуващи привърженици (сектори 6, 7 и 8) с общ капацитет 3222 зрители. В този етап се предвижда завършване на общежитието в североизточната част на имота, което е изоставено на груб строеж. Вторият етап обхваща изграждане на северната трибуна „Бесика” (сектори 1 и 2), предвидена за феновете на клуба, с общ капацитет 2870 зрители. На трети етап ще се реконструира източната трибуна (трибуна „Спортклуб - сектор 4) с изграждане на два нови ъглови сектори (сектори 3, и 5) с общ капацитет 4222 зрители. На четвърти етап се планира реконструиране на западната трибуна (Централна трибуна), както и изграждане на пътната инфраструктура в комплекса.

640_293839.jpeg