(ДОКУМЕНТ) Тонев, Гонзо и Васко Колев остават в Левски поне до септември

галерия:

снимка: Булфото

Надзорният съвет на Левски, в състав Александър Ангелов, Минко Герджиков и Бранимир Ботев, не взе решение за промени в състава на Управителния съвет на клуба, като депозираните от членовете на Управителния съвет Иво Тонев, Николай Иванов, Николай Илиев, Гошо Гинчев, Сдружение „Клуб Сини Сърца“ и „Междинна Станция“ ООД оставки като членове на съвета ще бъдат разгледани след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на клуба, на което Управителният съвет трябва да представи доклад за дейността си.

До провеждането на Общото събрание на акционерите Управителният съвет (в оставка) да продължи да изпълнява функциите си с оглед необходимостта от стабилност и ненарушаване на оперативната дейност на клуба.

Във връзка с това, Надзорният съвет на ПФК Левски АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30 Август 2016г., като поканата до акционерите, с дневния ред на заседанието, ще бъде своевременно публикувана в Търговския регистър и на електронния сайт на клуба.

4157219