Изпълкомът се събира утре! Ето какво ще разглеждат

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание на 20-ти юни, от 14:00 часа, в Национална футболна база в Бояна.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Приемане решенията на ИК на БФС по Протокол №1 от 12.01.2017 г.

  1. Приемане на Нормативните документи на БФС за сезон 2017-18 г.
  2. Приемане на Финансов правилник на БФС  
  3. Отчети на постоянни комисии на БФС (СТК, ДК, АпК СК) за работата през сезон 2016-17 г.
  4. Утвърждаване на състава на делегатите и съдийските наблюдатели в Първа и Втора професионална лига за сезон 2017-18 г.
  5. Приемане на годишния финансов отчет и счетоводен баланс на БФС за 2016 г. Избор на одитор на БФС за 2017 г. Приемане на годишния финансов отчет и счетоводен баланс на „НФБ“ ЕАД за 2016 г. Назначаване на одитор на „НФБ“ ЕАД  за 2017 г. Приемане на консолидиран финансов отчет и счетоводен баланс на БФС и „НФБ“ ЕАД за 2016 г. Избор на одитор на „НФБ“ ЕАД за 2017 г.
  6.  Разни