обрата:  личко е измамник! »мам покана да го гледам на ”ембли с ƒжошуа

ƒобави в Svejo
 обрата:  личко е измамник! »мам покана да го гледам на ”ембли с ƒжошуа
»зточник: boxingscene.com

»нтерконтинентални€т шампион в тежка категори€ в бокса при професионалистите  убрат ѕулев даде ексклузивно интервю за предаването " од —порт" по “¬+.

- «дравей,  убрат!  ато човек, който винаги е излъчвал патриотичен зар€д, 3-и март ли ти е най на сърцето от всички празници?
- Ќ€ма най-силен. ≈стествено наистина е неверо€тно силен празник, защото ќсвобождението на Ѕългари€ е нещо много важно. —м€там, че както едно време по социализма с автобуси ни водеха на паметници, тр€бва и сега това да се случва, защото така се съхран€ва българщината, традици€та на българина, да го вкараш в мислите на подрастващото поколение, защото те са бъдещите бащи и майки.

- —помена за стари€ строй, какво е отношението ти към манифестациите? ƒоколко повли€ха те на отношението на българина към празника?
- ќпределено не съм привърженик на социализма, но е имало много хубави неща. јз съм бил много малък.  огато б€х чавдарче, всичко приключи, не можах да стана пионерче. Ќо е имало много хубави неща – икономиката, ц€лата структура на живот на хората, манифестациите също са част от това нещо. ¬дигат духа и хората усещат, че има държава зад т€х. ¬ момента какво става? —ед€т и се карат вече двадесет и н€колко години. ѕлю€т се и всеки гледа какво може да открадне, а най-лошото е, че ние седим и гледаме. Ќ€ма как, вече е нов св€т и не може никога да се върне социализмът. ƒемокраци€та си е демокраци€, цели€т живот на хората вече е по друг начин, технологиите напредват... Ќо най-важното е, че н€ма хора, които да изведат Ѕългари€, н€ма държавност. ≈дно време народът си е имал водач, правителство, хора, които мисл€т за вс€ко едно нещо, естествено под вли€нието на еди кои си, но въпреки всичко, когато един народ н€ма водач, цел, план и приоритети, тогава какво става – всеки се спас€ва кой както може.

- ѕри€тел на тво€ баща ми е разказвал, че той се е бил посветил на теб и брат ти “ервел. ћежду училище и тренировки, се е налагало дори в таксито му да об€двате. ¬ерни ли са тези истории?
- јз съм бил малък, не го помн€ това. Ќо помн€, че до 1991 г. всичко беше супер, имахме абсолютно всичко. —лед това се почнаха опашки за хл€б, за олио... ѕросто съм усетил промените. Ѕаща ми ни отгледа с много любов. “ой е бил боксьор в тежка категори€, републикански шампион, бил е в национални€ отбор. Ќегова мани€ през ц€лото време е бил боксът. Ѕило му е мечта да има синове, които да направи боксьори. “ака и стана, защото той не се спр€ пред нищо, докато не ни направи. ѕосвети се нас не само в спорта, той ни отгледа с много любов и внимание. ћного деца биха завид€ли на такъв родител.

-  ога по път€ нагоре беше най-тежко за теб и имаше ли момент, в който с едини€ крак да си извън любими€ ти спорт?
- ƒа, но см€там, че спортът много ме съхрани в едни такива несигурни времена на промени. ¬сичко се развиваше много бързо, човек можеше да поеме навс€къде. —портът, тренировките, залата ме съхраниха. “ова, което повли€ аз да продължа с бокса бе, че през ц€лото време побеждавах и това ми даваше стимул. ќще в първите ми дни в залата като дете на 13-14 години усещах вниманието на треньорите.  азваха: „√ледай какъв талант!” Ќе го криеха от мен. » до ден-днешен съм израснал с това внимание.

- Ѕългари€ е имала асове в тежката категори€, но едва ли н€кой си е мечтал, че н€кога българин ще оспорва световната титла, където сме гледали ћохамед јли, ‘орман, ‘рейзър,  ен Ќортън... “и мечтал ли си за това като аматьор?
- Ќе, честно да ви призна€.  огато б€х на 15-16 години, моите мечти б€ха свързани с това да вл€за в национални€ отбор, да се би€ за Ѕългари€, под българското знаме, да съм първи в национални€ отбор в мо€та категори€, да съм републикански шампион. ¬ъв всички възрасти станах републикански шампион – момчета, младша, старша. ѕри мъжете имах н€колко загуби, играех с по-големи и възмъжали от мен, а аз б€х крехък на 17-18 години, но след това победих и там. —лед това и на „—транджа”, и на международни турнири. ѕочнах да би€ руснаци, украинци, американци, всички наред.

-  ога се по€ви другата мечта за нещо гол€мо?
- ѕри мен мечтите се по€в€ваха една след друга.  огато постигна една, си постав€м нова. Ќе че съм го мислел, че така тр€бва да бъде, просто така ми е идвало отвътре.  огато човек постигне дадена мечта следва поговорката: „¬нимавай какво си пожелаваш!”, защото нещата се постигат, случват се.  огато човек иска дадено нещо много, и ¬селената му помага.

- Ѕългарските земи са изпращали големи бойци на арените на световните столици. —партак е най-велики€т гладиатор, а ƒан  олов цар€т на кеча.  ато какъв се възприемаш – гладиатор, рицар или нещо по-съвременно?
- ƒоста по-съвременно, но може би фундаментът е същи€. ¬ече играем в модерни зали, не е такава диващина, но фундаментът, корените са същите. —портът е подобен. ёмручни€т бой го уча в Ќ—ј. —лед това е станал бокс и е един от най-древните спортове, имало го е преди хил€ди години.

- »ма ли съдба в името ти?
- —м€там, че има, не само в моето, но и във вс€ко едно име. »ма съдба в това как родителите мисл€т как да кръщават детето. »де€та, заради ко€то го прав€т, самото име също. ¬сичко това е карма за по-нататък.

- ћислил ли си на тази тема за твоите деца, дай Ѕоже, като се по€в€т?
- —м€там, че н€ма да ми бъде толкова трудно. ћоже би пак ще бъдат хански имена. ƒа даде √оспод да се получи и така.

-  ато говорим за имена - в едно друго време, в една друга страна един гол€м боксьор си смени името, за да промени съдбата си.  азваше се  асиус  лей и отказа да се бие за родината си. ѕрие друга религи€ и промени името си на ћохамед јли. √одини по-късно светът го призна за най-велики€ в тво€ любим спорт – бокс. “воето мнение за тази емблематична истори€ и спортиста на века?
- » аз така мисл€. ≈дин много силен човек, не само спортист, не само боксьор. ≈нергичен човек, а такива хора са много малко. «апознат съм с истори€та, не в големи детайли, но знам за какво става въпрос. ѕросто той през ц€лото време отсто€ва много важни идеи, идеологии, които са не само за бокса, не само за него. Ќе е мислел за пари, а за това да промени нещо в световен мащаб и е усп€л. “ова е една гол€ма личност и все още съжал€вам, че не се снимах с него, защото той е от една друга ера, друга епоха в този спорт. ¬ид€хте за какво става въпрос и на самото му погребение. ѕрезидент на —јў н€ма да се погребе по този начин! ќтдадоха му почит, защото той заслужава и ще се помни винаги. ≈дна огромна легенда не само в спорта, а и като човек, което е много важно.

- √олемите пари винаги върв€т с големи€ бокс.  ак гледаш на ‘лойд ћейуедър и на това, че той е най-богати€т спортист в света?
- Ќапълно закономерно е, защото боксът е един много интересен спорт, много мъжки спорт, класически спорт, който не е от вчера и от днес като н€кои други, и е спорт с големи традиции. “ърпи изменени€, еволюира по н€какъв начин, но е спорт, който наистина си заслужава. »нтересен е. ¬ јмерика по съвсем друг начин върв€т парите.

- «ащо при толкова асове в тежката категори€, най-богати€т боксьор е от полусредна?
- ћоже би в јмерика има н€какъв спад на тежките боксьори. ѕак опираме до това какви са мечтите на човек. Ќеговите мечти са парите. —м€там, че ще бъде запомнен като най-богати€т спортист в едно време, но може ли изобщо да се сравн€ва с ћохамед јли? »деологи€та на нещата, които е искал да постигне едини€т и други€т... Ќе казвам, че е лесно да си най-богати€т спортист в света, най-скъпоплатени€т, но не е ценно. —игурно има 100 пъти повече пари от ћохамед јли, но не е това ценното и който го е разбрал, със сигурност ще живее по-щастливо.

- Ќа мачовете в чужбина доколко чуваш българската публика, ко€то те подкреп€ и вли€е ли ти реално т€?
- –азбира се! Ќа мача за световната титла, който загубих, те б€ха изпълнили залата. Ѕеше нещо неверо€тно! јз се биех за т€х, а не за мен или за пари! ”сещането беше неверо€тно! Ѕеше ме €д, че не можах да побед€ именно заради т€х. јз падам и ставам. Ќа други€ ден си пиехме кафето и б€хме забравили, че съм загубил, но ме беше €д най-много заради публиката, българите и Ѕългари€. јко б€х станал световен шампион тогава, щеше да бъде и гол€ма реклама за Ѕългари€. ƒоста хора от български€ народ щ€ха да се би€т в гърдите, да се чувстват горди. »маме нужда от това, защото българинът н€ма много самочувствие.  огато вече имаме това самочувствие, ние ще се освободим и от самите нас. √оворим за ќсвобождението, но винаги има определено вли€ние, защото ние сме една малка държава. Ќо въпреки всичко, см€там, че когато ние се освободим от нас самите, т.е. когато започнем да харесваме Ѕългари€, започнем да се обичаме едни други, тогава ще потръгне всичко.

- ѕолитиката определено те вълнува. »ма ли шанс след време да те видим депутат?
- “€ ме вълнува, защото става въпрос за Ѕългари€. » световната ме вълнува, защото ние сме част от света, но най-много ме интересува Ѕългари€. Ќищо не мога да кажа, но едва ли. Ќикога човек не тр€бва да се зарича и да казва „никога”, но едва ли ще се случи. ƒопринас€м не малко и виждам приноса. Ќе го коментирам, но го виждам и ми харесва. јко мислим н€какви конспиративни теории за други вли€ни€, които ни смачкват нарочно...  ой каквото и да иска да направи, когато един народ иска да се развива, да бъде и да може, ще го направи.  огато не иска и е с „малкото” мислене и съзнание, ще го манупулират, ще го мачкат, ще го смажат и ще се унищожи сам.

- “очно затова не те виждам в политиката, защото там е гол€ма мръсоти€ и н€ма да издържиш.
- Ќе само. “ам е фалш и долни игри. ’одил съм да вид€ за какво става въпрос. —еднах, изслушах, говорих... Ќ€ма значение в ко€ парти€. ѕредлагаха ми от много. ќтидох, защото съм много любознателен. “ам се говори как да се изманипулира човешкото съзнание, поведение, желани€, т.е. как да се изманипулират хората така че да ги последват. ј аз см€там, че ако има една истинска политика, ко€то € н€ма може би никъде по света, но поне западните държави се приближават до не€, т€ ще изхожда от това кое е най-добро за народа. ¬ крайна сметка най-важното е хората да работ€т и да бъдат щастливи.  аквото и прав€т, както и да го прав€т, те тр€бва да ги направ€т щастливи.  аквото искат, това тр€бва да им се даде. “е не могат да им го дадат, а чрез сами€ народ тр€бва хората да станат щастливи. ѕак се връщаме на водачеството.  огато н€ма силни водачи, те се лутат. » така се лутаме вече доста години за съжаление. Ќо от друга страна, см€там, че хората вече добиха достатъчно самочувствие. јз допринас€м може би с много малко, но допринас€м за това. —м€там, че ще достигнем един етап, в който хората ще осъзна€т, че н€ма смисъл да чакат невол€та, а тр€бва да бъдат по-будни.

-  азват, че силата на един гол€м спортист се познава по това колко бързо става след загуба.  ак се получи при теб след мача с  личко?
- »ма приказка, ко€то казва, че „не е проблем да паднеш, въпросът е след това да се изправиш”. “ам е силата. «а мен беше без никакъв проблем. јз имам необходимата мотиваци€, в€ра. ¬ крайна сметка от в€рата започва всичко.  огато човек в€рва в себе си, той може.

- ќставаме с впечатлението, че никога не пропускаш да напомниш, че не харесваш ¬ладимир  личко. ќще ли см€таш, че той беше нечестен по време на мача ви?
- Ќе е въпросът до това аз дали см€там или не. ÷ели€т св€т го вид€.

- Ѕеше ли го страх тогава?
- ћного. јз загубих, защото прекалено много си пов€рвах, подцених го.

- ≈уфори€та в Ѕългари€ беше неверотна...
- јз еуфори€та в Ѕългари€ не съм € е усетил.  огато човек е в чужбина, не усеща. ƒаже н€кой път като се върна тук на летището и си казвам: „јбе, тези хора пи€ни ли са?” ¬ чужбина, когато побед€, аз съм по-дистанциран от хората. ѕобеждавам, отивам в хотела и не мога да усет€. ќтделно не виждам това, което се случва по телевизи€та. Ќе се гледам отстрани. ѕобедата е победа, на мен вътре също ми е еуфорично. ћного пъти дори, като сл€за от ринга и вид€ хората в залата – моите при€тели и близки, те са като пи€ни.  азвам си: „“ези хора напили ли са се до такава степен?” «ащото наистина напрежението долу около ринга е по-гол€мо, отколкото вътре. »ма не един или два смъртни случа€, включително и на треньори, които са умирали в ъгъла. ѕросто е гол€ма емоци€та, гол€ма драма в н€кои мачове.

- ћного от твоите думи анти- личко после ги изрече и “айсън ‘юри – за ръкавиците, за допинга...
- ƒа, но за разлика от мен, зад него имаше хора с опит като Ћенъкс Ћюис, който е световен шампион, гол€мо име в бокса. јз н€мах Ћенъкс Ћюис тук, в Ѕългари€. јз съм първи€т, който прокара тази пътека. ≈вентуално, ако един ден се по€ви  убрат – 2, бих бил до него без никакви облаги, просто ей така, както см€там, че и Ћенъкс Ћюис е зад “айсън ‘юри. »ма видео в YouTube и всеки може да види, че преди мача на  личко и ‘юри, от екипа на ‘юри накараха  личко да смен€т настилката на ринга и отдолу извадиха като на борците – тепих, толкова меко. ќтделно и ръкавиците. јз не б€х толкова уверен, н€маше кой да ми каже. “ой постави ултиматум и каза: „— тези ръкавици аз н€ма да игра€! “очка! јко искате да се случи мачът, взимаме еднакви ръкавици, съвсем друга марка, н€къде от съвсем друго м€сто!”... јз б€х сам срещу всички! “ози безценен опит н€ма как да го натрупам по друг начин, защото аз съм първи€т. Ќ€ма кой да дойде отстрани и да ми каже.

- — кои илюзии се раздели по път€ към ринга?
- — детските илюзии и мечти. ѕриех съдбата на шампион и на това да се концентрирам в името на по-гол€ма кауза, отколкото да бъдеш примерно богат или шеф на дадена фирма. Ќе само да останеш достоен човек, но и да постигнеш нещо в този живот не само за себе си. ”спехът може и да не е кой знае какво за другите българи, но все пак е н€какво малко постижение за Ѕългари€, за български€ спорт като ц€ло.

-  акво е отношението ти към “айсън ‘юри? »ма много противоречиви мнени€ – едни казват, че той е донесъл атрактивност в скуката на брат€  личко в тежка категори€, други казват, че шампион като него е срам за бокса...
-  акъв срам за бокса? ўом е победил, значи е по-добри€т! “ой наистина го победи и ц€л св€т вид€ това.  акъв е като човек, си е негова работа. ¬секи може да си прави каквото си иска, да си взима каквото си иска, да ходи където си поиска. Ќе см€там, че тр€бва да слагаме хората в н€какви рамки и да не ги разбираме. –азбирам вс€какъв тип хора. ¬ече са модерни – бисексуални, гейове и т.н. Ќ€ма проблем, аз ги разбирам. ќтначало се дразнех, но покрай мо€та при€телка посто€нно има гримьори, фризьори... “ам е нещо страшно, един вечен сериал. Ќаблюдавам всеки един от т€х през ц€лото време. ќтначало б€х озлобен, а след това си казах: „ ак може да си толкова жалък човек да не приемаш нещо?” “ова е т€хното желание. Ќа този св€т н€ма никакви ограничени€, освен онези, които ние сами си поставим. ¬секи може да прави каквото си иска, щом това го прави щастлив и ние тр€бва да го разбираме.  акто едно време са били против чернокожите. ѕредстав€те ли си на какво ниво е било човечеството, за да мрази този тип хора?

- —лед абдикирането на ‘юри тежката категори€ остана отворена, но с€каш големите пари ред€т мачовете. »маш ли такова усещане?
- ћного са важни големите пари, вли€нието, опита извън ринга, но не са най-важното. Ќакра€ най-важното е в ринга.  акто вид€хте “айсън ‘юри н€маше н€какви големи пари. ћоже да му видите подготовката преди мача в »нтернет – как изглежда неговата и тази на  личко. “ой беше един обикновен боксьор, но с качества. “е го подцениха, както аз подцених  личко и затова си платиха цената.

-  акво очакваш от мача на „”ембли” между ƒжошуа и  личко?
- »ма защо да се вдига шум, защото и двамата са много добри боксьори. ¬ бокса все по-р€дко се срещат боксьори от такъв ранг, защото не им е много изгодно, понеже едини€т тр€бва да загуби. ѕредпочитат да станат световни шампиони без мач, от който излизат искри. Ќе може да се прогнозира, защото и двамата са много добри. ≈дини€т е по-застар€ващ, други€т е по-млад, но по-мотивиран.

- Ѕи ли отишъл на „”ембли” да гледаш мача?
- ѕоканиха ме, но все още не съм взел решение. ћоже да отида, може и да не отида, ще видим. ўе бъде хубав и интересен мач.

- ќбикновено пазиш в тайна лични€ си живот. Ќапоследък обаче се по€виха воа€жи от хеликоптер с јндре€. “ова нейна инициатива ли беше?
- ќбикновено е нейна, защото аз най-добре си почивам в Ѕългари€. “€ казва: „’айде там, хайде там..” «а мен не е проблем това нещо.

- »маш ли любимо м€сто, където обичаш да почиваш?
- —ега говорим за ќсвобождението, но въпреки всичко см€там, че “урци€ е една прекрасна държава, един прекрасен народ. Ќе тр€бва да се настройваме против т€х или тук да ни настройват българи срещу турци. “ова пак е политическа игра, ко€то има за цел съвсем други неща, а и да се облагодетелстват други хора. “е не са лоши хора, работ€ги са, храната е уникална, времето е хубаво. ћного места ми харесват. »менно заради това ще бъда на Ўипка, защото никога не съм ходил. ќт Ѕългари€ има много какво да се види. Ќа човек ц€л живот не може да му стигне, за да види всичко.

- “и си един от малкото българи, които напълниха „јрена јрмеец”. ѕланираш ли нова √ала у нас?
- ƒа, мисл€, че в кра€ на април може да направим мач в Ѕългари€. √овор€ за това, но ще видим, може и да е в √ермани€. «а мен, разбира се, е по-добре да е в Ѕългари€, защото мен най-много ме интересува българската публика и български€т народ. Ќемците го казаха и даже извадиха телефоните и снимаха, защото не б€ха виждали такова нещо. Ќие сме много емоционални, малко като диваци. ÷€лата зала щеше да се срути. ћного хора ми казват, че са настръхнали като съм излизал на ринга. «а мен е гол€мо удоволствие да дам това нещо на хората – едно истинско прежив€ване.  
 расимир ћ»Ќ≈¬ и ¬ладимир ѕјћ” ќ¬, TV+

ƒобави в Svejo
ќще от Ѕокс
ƒобави коментар
ћол€, пишете на кирилица!  оментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
WebKBD